dzisiaj jest: 26 listopada 2014. imieniny: Konrad, Leonard, Sylwester
 


“Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat edycja II” Przekazanie zestawów komputerowych.
(wiecej)
DRUŻYNY OSP GMINY ULAN-MAJORAT PO RAZ DRUGI Z RZĘDU NAJLEPSZE W POWIECIE
(wiecej)
Komunikaty
Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wiecej)

MIESZKAŃCY GMINY ULAN – MAJORAT
 
Zapraszam, na pierwszą w nowej kadencji sesję Rady Gminy Ulan-Majorat, która zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej na dzień 1 grudnia 2014 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ulanie - Majoracie.  ...więcej
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ulan – Majorat
 
W najbliższym czasie kończy się kolejna kadencja Rady Gminy i moje urzędowanie na stanowisku Wójta. W związku z tym pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową, wieloletnią i owocną współpracę. Wspólnie rozwiązaliśmy wiele problemów, dzieliliśmy troski i radości. Udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć i inwestycji, tak bardzo potrzebnych dla naszej gminy. Szczególnie bliskie były mi oświata, kultura, infrastruktura drogowa i wodociągowa, straże oraz współpraca z sołectwami.   ...więcej
PRZYPOMNIENIE
 
Urząd Gminy Ulan_Majorat przypomina o terminowym uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   ...więcej
Zakończenie i podsumowanie projektu "Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat"
 
Trwają prace przy wymianie pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ulanie-Majoracie
 
Zawiadomienie
 
Starosta radzyński zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic działek obrębu 0001-Domaszewnica gmina Ulan-Mjorat.  ...więcej
GDDKiA
 
Odpowiedź z GDDKiA w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 w miejscowości Klębów i miejscowości Stok.  ...więcej
XXXIII Sesja Rady Gminy Ulan-Majorat
 
............................................................................................ W dniu 30 października 2014 r. odbyła się ostatnia już w tej kadencji XXXIII sesja Rady Gminy Ulan-Majorat. Wśród zaproszonych gości byli sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i lokalne media. Najważniejsze punkty obrad to uchwalenie na 2015 rok stawek podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego, przyjęcie rocznych programów: współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zmiany w budżecie gminy na bieżący rok. Obszerną informację o stanie oświaty gminnej przedstawiła Dyrektor GZE-AS Pani Bożena Krawczyk. Po przyjęciu przewidzianych w programie sesji uchwał Wójt Pan Jan Łaski w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania mijającej kadencji samorządu gminnego. Ocenił, że był to najlepszy w historii naszej Gminy okres, w którym dokonało się największe przyspieszenie jej rozwoju we wszystkich niemal dziedzinach. Na poparcie tej tezy wymienił długą listę najważniejszych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w ostatnich 4 latach. Podkreślił też, że sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób – radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek. Z okazji zakończenia kadencji pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami otrzymali radni, sołtysi, kierownicy jednostek, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz najbliżsi współpracownicy Wójta.
ZAJĘCIA DEKORATORSKIE dla młodzieży i dorosłych
 
WÓJT GMINY ULAN-MAJORAT i Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Lokalną Grupą Działania "Zapiecek" organizują zajęcia dekoratorskie. Moderatorem zajęć będzie pani Anna Abramek, która od wielu lat w wolnych chwilach zajmuje się wykonywaniem ozdób i stroików z materiałów naturalnych (szyszki, orzechy) i nie tylko. ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH: - 5 listopada 2014 r. (środa) godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy; - 6 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Sętkach; - 13 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Gąsiorach; - 14 listopada 2014 r. (piątek) godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Sylwia Osińska. Zapisy (osobiście lub telefonicznie - 83 35 18 067) w Gminnym Ośrodku Kultury. UCZESTNIKU ZABIERZ ZE SOBĄ: suche szyszki modrzewiowe !
Trwają prace przy remontach nawierzchni dróg gminnych
 
  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 170
Następne >>