dzisiaj jest: 20 września 2014. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 


“Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat edycja II” Przekazanie zestawów komputerowych.
(wiecej)
DRUŻYNY OSP GMINY ULAN-MAJORAT PO RAZ DRUGI Z RZĘDU NAJLEPSZE W POWIECIE
(wiecej)
Komunikaty
Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wiecej)

PRZYPOMNIENIE
 
Urząd Gminy Ulan_Majorat przypomina o terminowym uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   ...więcej
Informacja
 
Od dnia 22.09.2014 r. do dnia 24.09.2014 r. w urzędzie gminy Ulan-Majorat odbędzie się podpisywanie umów na montaż instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z NFOŚiGW>  ...więcej
Ogłoszenie o przetargu
 
Wójt Gminy Ulan-Majorat ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ulan-Majorat  ...więcej
Informacja
 
Urząd Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniach od 3 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. planowany jest nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ulan-Majorat w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” na 2015 r. Po 23 września 2014 r. opublikujemy regulamin uczestnictwa w projekcie i wzory wniosków. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do składania wniosków.
Podpisanie umowy na remonty nawierzchni dróg gminnych.
 
W dniu 9 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych o łącznej długości 6,748 km”. Ze strony Gminy Ulan-Majorat umowę podpisali Pan Jan Łaski – Wójt Gminy i Pani Krystyna Pazdan - Skarbnik Gminy, a ze strony wykonawcy – firmy FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, Pan Andrzej Rząsowski – Prezes Zarządu. Umowa o wartości 973.507,73 zł. przewiduje wykonanie remontu 18 odcinków dróg gminnych w terminie do dnia 30 października 2014 r.   ...więcej
Spotkanie w sprawie projektu "Czysta energia w Powiecie Radzyńskim"
 
Dnia 11.09.2014 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie, przeprowadzone zostanie spotkanie dotyczące instalacji solarnych montowanych w gminie Ulan-Majorat. Celem spotkania będzie omówienie sposobu realizacji budowy, zaprezentowanie produktu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania inwestora i użytkowników.
Podpisanie umowy na budowę chodnika w m. Gąsiory
 
W dniu 4 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat zostały podpisane umowy na wykonanie następujących inwestycji: 1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1210 L w miejscowości Gąsiory, 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1212 L w miejscowości Ulan Duży – pierwszy etap. Inwestycja realizowana będzie w całości ze środków budżetu Gminy Ulan-Majorat. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa „TAMEX” Jakub Kożuchowski, Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków wykona do dnia 27 października 2014 r. wyżej wymienione zadania inwestycyjne. Łączna wartość budowy chodników wynosi 194.035,27 złotych W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy Pan Jan Łaski, a w imieniu Wykonawcy Pan Jakub Kożuchowski – właściciel firmy.   ...więcej
Podpisanie umowy na modernizację drogi w m. Kolonia Domaszewnica
 
W dniu 3 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej gruntów rolnych w m. Kolonia Domaszewnica (obręb Domaszewnica) o długości 0,820 km” Inwestycja będzie współfinansowana z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – Usługi Asenizacyjne Transportowe – Handlowe Roman Wałach, ul. Głowackiego 24A, 24-170 Kurów, wykona do 15 października 2014 r. prace budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej poprzez wykonanie następujących prac: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, profilowanie i uzupełnienie poboczy. Wartość zadania wynosi 97.587,95 zł. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy Pan Jan Łaski, a w imieniu Wykonawcy Pan Roman Walach – właściciel firmy.   ...więcej
Podpisanie umowy na modernizację drogi w m. Rozwadów
 
W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 102194 L w m. Rozwadów o długości 0,643 km” Inwestycja będzie współfinansowana z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – Robert Piecyk „Fajera” Przytoczno 30, 21-146 Jeziorzany, wykona do 15 października 2014 r. prace budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej poprzez wykonanie następujących prac: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, profilowanie i uzupełnienie poboczy, wykonanie rowów przydrożnych. Wartość zadania wynosi 137.001,93 zł. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy Pan Jan Łaski, a w imieniu Wykonawcy Pan Robert Piecyk – właściciel firmy.   ...więcej
Dożynki 2014
 
Zapraszamy do galerii fotograficznej. .............................
Pokazano 1 - 10 z 149
Następne >>