dzisiaj jest: 31 października 2014. imieniny: Łukasza, Urbana, Augusta
 


“Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat edycja II” Przekazanie zestawów komputerowych.
(wiecej)
DRUŻYNY OSP GMINY ULAN-MAJORAT PO RAZ DRUGI Z RZĘDU NAJLEPSZE W POWIECIE
(wiecej)
Komunikaty
Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wiecej)

PRZYPOMNIENIE
 
Urząd Gminy Ulan_Majorat przypomina o terminowym uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   ...więcej
XXXIII Sesja Rady Gminy Ulan-Majorat
 
............................................................................................ W dniu 30 października 2014 r. odbyła się ostatnia już w tej kadencji XXXIII sesja Rady Gminy Ulan-Majorat. Wśród zaproszonych gości byli sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i lokalne media. Najważniejsze punkty obrad to uchwalenie na 2015 rok stawek podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego, przyjęcie rocznych programów: współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zmiany w budżecie gminy na bieżący rok. Obszerną informację o stanie oświaty gminnej przedstawiła Dyrektor GZE-AS Pani Bożena Krawczyk. Po przyjęciu przewidzianych w programie sesji uchwał Wójt Pan Jan Łaski w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania mijającej kadencji samorządu gminnego. Ocenił, że był to najlepszy w historii naszej Gminy okres, w którym dokonało się największe przyspieszenie jej rozwoju we wszystkich niemal dziedzinach. Na poparcie tej tezy wymienił długą listę najważniejszych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w ostatnich 4 latach. Podkreślił też, że sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób – radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek. Z okazji zakończenia kadencji pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami otrzymali radni, sołtysi, kierownicy jednostek, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz najbliżsi współpracownicy Wójta.
ZAJĘCIA DEKORATORSKIE dla młodzieży i dorosłych
 
WÓJT GMINY ULAN-MAJORAT i Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Lokalną Grupą Działania "Zapiecek" organizują zajęcia dekoratorskie. Moderatorem zajęć będzie pani Anna Abramek, która od wielu lat w wolnych chwilach zajmuje się wykonywaniem ozdób i stroików z materiałów naturalnych (szyszki, orzechy) i nie tylko. ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH: - 5 listopada 2014 r. (środa) godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy; - 6 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Sętkach; - 13 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Gąsiorach; - 14 listopada 2014 r. (piątek) godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Sylwia Osińska. Zapisy (osobiście lub telefonicznie - 83 35 18 067) w Gminnym Ośrodku Kultury. UCZESTNIKU ZABIERZ ZE SOBĄ: suche szyszki modrzewiowe !
Trwają prace przy remontach nawierzchni dróg gminnych
 
  ...więcej
Trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Gąsiory
 
  ...więcej
Trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Ulan-Majorat
 
  ...więcej
Zaproszenie na badania mammograficzne
 
  ...więcej
Bezpłatna kolonoskopia
 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego badania endoskopowego jelita grubego  ...więcej
BIAŁA NIEDZIELA
 
  ...więcej
Modernizacja drogi w miejscowości Rozwadów.
 
Trwają prace modernizacyjne drogi w miejscowości Rozwadów.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 164
Następne >>