dzisiaj jest: 24 lipca 2014. imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
 


“Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat edycja II” Przekazanie zestawów komputerowych.
(wiecej)
DRUŻYNY OSP GMINY ULAN-MAJORAT PO RAZ DRUGI Z RZĘDU NAJLEPSZE W POWIECIE
(wiecej)
Komunikaty
Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wiecej)

KOMUNIKAT
 
W dniu 1 sierpnia 2014 r. na terenie województwa lubelskiego przeprowadzony zostanie wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy (SWA). W ramach treningu o godz. 17.00 podawany będzie za pomocą syren alarmowych, ciągły sygnał akustyczny trwający 1 minutę. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.
Zawiadomienie
 
W dniach 6 i 19 sierpnia 2014 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat będzie wyłożony plan urządzenia lasów. Dane zawarte w planie będą podstawą do naliczania podatku leśnego.  ...więcej
Rajd Dla Życia
 
17.07.2014 r. około godziny 9.00 przy budynku Urzędu Gminy Ulan-Majorat, wyznaczył postój Rajd dla Życia. „Nie mamy może żelaznej kondycji, nie mamy większej odporności na zmęczenie niż inni, sił też mamy tyle samo. Ale mamy CEL! I radość którą zarażamy innych.” Jadą w Rajdzie dla Życia, ponieważ wiedzą, jak ważne jest uświadamianie ludzi, że aborcja jest zła. Poza tak ważnym celem jaki mają, spędzają wakacje aktywnie na rowerze. Spotkanie z Wójtem Janem Łaskim przebiegło w miłej atmosferze. Uczestnicy rajdu zostali obdarowani przez wójta materiałami reklamowymi Gminy Ulan-Majorat. Natomiast Ksiądz Tomasz Gap asystent kościelny KSM AL, przekazał na ręce Pana Wójta materiały promocyjne rajdu. Zachęcamy do śledzenia relacji młodych podróżników z ich zmaganiami na trasie od Włodawy do Helu na stronie rajdu http://rajddlazycia.wordpress.com......................................................   ...więcej
INFORMACJA
 
Od dnia 21.07.2014 do dnia 25.07.2014 na terenie gminy Ulan-Majorat będą prowadzone zapisy na instalacje ogniw fotowoltanicznych z dofinansowaniem z NFOŚiGW.  ...więcej
Spotkanie z Piesnią Ludową
 
Kolejne Spotkanie z Pieśnią Ludową za nami.W dniu 13 lipca 2014r. odbyła się impreza organizowana cyklicznie przez Zespół Śpiewaczy Melodia z Domaszewnicy. Zapraszamy do fotogalerii.........................................................
INTERNET SZ@NSĄ GMINY ULAN-MAJORAT EDYCJA II
 
W dniu 9 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy odbyło się przekazanie zestawów komputerowych mieszkańcom gminy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie pn. „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat – II edycja”. Komputer stacjonarny wraz z drukarką oraz bezpłatnym dostępem do Internetu przez okres 5 lat otrzymało kolejnych 40 gospodarstw domowych o niskich dochodach. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”. Wręczenia zestawów dokonał Wójt Jan Łaski wraz z członkami Zespołu Projektowego.Dzień wcześniej 50 zestawów komputerowych zostało przekazane jednostkom organizacyjnym podległym Gminie. Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu komputerowego to 484.856,16 zł............................................................................
Informacja
 
Informacja o po siedzeniu Rady Lokalnej Grupy Dzia łania "Zapiecek" Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 14 lipca 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.  ...więcej
Podpisanie umowy na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu pn.: „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat - II edycja”
 
W dniu 8 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została zawarta umowa na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu (48 punktów dostępowych) dla beneficjentów ostatecznych projektu pn.: „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat - II edycja” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pomiędzy Panem Janem Łaskim Wójtem Gminy Ulan-Majorat a Panią Agnieszką Budner właścicielem firmy FERO Agnieszka Budner z Łukowa. Wartość świadczonych usług 19 837,44 zł. Termin uruchomienia usługi u Beneficjentów ostatecznych to 16 lipca 2014 r.
INFORMACJA FUNDUSZ SOŁECKI
 
Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, o dostępnych środkach w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.  ...więcej
Mobilne punkty informacyjne
 
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. W dniu 09.07.2014 r., konsultant będzie do dyspozycji mieszkańców gminy Ulan - Majorat od godziny 12.00 - 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy Ulan Majorat Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.   ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 136
Następne >>