dzisiaj jest: 25 stycznia 2015. imieniny: Tatiana, Paweł, Miłosz
 


Komunikaty
Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wiecej)

III sesja Rady Gminy Ulan-Majorat
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), na dzień 27 stycznia 2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ulanie-Majoracie została zwołana III sesja Rady Gminy Ulan-Majorat.   ...więcej
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ULAN -MAJORAT DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ OBOWIĄZUJĄCY OD 1.01.2015 DO 31.12.20l5  ...więcej
Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich (wybory sołtysów)
 
  ...więcej
Zawiadomienie
 
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 20l3r.,poz.267) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 20I3r., poz. 1235) Wójt Gminy Ulan-Majorat zawiadamia Strony postępowania.  ...więcej
INFORMACJA
 
Informacja o pracy Urzędu Gminy w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. Urząd Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniach 24 grudnia i 31 grudnia 2014 r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 12.00. W tych dniach w godzinach 12.00 – 15.30 w pokoju nr 18 na I piętrze będzie pełniony dyżur, gdzie w przypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki będzie można uzyskać stosowne informacje. Wójt Jarosław Koczkodaj.
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r' o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17 , poz. 95, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. W sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 19 grudnia 2014 r.  ...więcej
II Sesja Rady Gminy Ulan-Majorat
 
Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), na dzień 17 grudnia 2014 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ulanie-Majoracie została zwołana II sesja Rady Gminy Ulan-Majorat. Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Maliszewski   ...więcej
Wsparcie w starcie
 
Program nosi nazwę “Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” i skierowany jest dla chcących założyć własną firmę: poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych. W pierwszym etapie programu dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskać mogli jedynie mieszkańcy województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, a od początku roku dotacje dla firm przyznawane są już na terenie całego kraju. Wsparcie na starcie oferuje także preferencyjne pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej (także tej skierowanej przez PUP). Istnieje tu pewien warunek - rzeczone stanowisko musi powstać w firmie, która wcześniej dostała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu. Jest to więc pewnego rodzaju bonusowa pomoc od rządu.  ...więcej
KOMUNIKAT
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuję, że w dniu 18 grudnia 2014r. o godz. 12:00 (czwartek) na terenie Gminy Ulan-Majorat przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania (SWA) z głośnym użyciem syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający 1 minutę). Prosimy mieszkańców Gminy Ulan –Majorat o zachowanie spokoju.
Informacja Ministra Gospodarki
 
Minister Gospodarki informuje o powstaniu portalu PPK(Pojedynczy Punk Kontrolny)pod adresem (www.biznes.gov.pl).Portal umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie wszelkich informacji dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Unii Europejskiej. Link do portalu znajduje się również w panelu bocznym naszej strony internetowej pod przyciskiem Ministerstwo Gospodarki.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 181
Następne >>