dzisiaj jest: 28 marca 2015. imieniny: Aniela, Sykstus, Joanna
 


Komunikaty
Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wiecej)

Uchwała w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 
UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY GMINY ULAN-MAJORAT z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.  ...więcej
Amerykański konwój przejechał przez Ulan.
 
Amerykanie zmierzający przez Polskę do bazy w Niemczech przejeżdżali przez gminę Ulan-Majorat drogą krajową nr 63. Kolumna pojazdów z 2 Regimentu Kawalerii US Army wraca z krajów bałtyckich. Przez Polskę będzie jechać kilka dni.
Ogłoszenie
 
Urząd Gminy Ulan-Majorat ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Żuk A07 2.5 t, rok produkcji 1995 (bez wyposażenia pożarniczego)  ...więcej
Zaćmienie słońca nad Ulanem
 
Zaćmienie słońca 20 marca 2015
Możemy już podziwiać częściowe zaćmienie Słońca. Rozpoczęło się o godz. 9.39 w południowo-zachodniej części kraju i będzie trwało do godz. 12.12 w północno-wschodniej jego części. W Polsce, ostatnie tak duże zaćmienie częściowe można było obserwować w styczniu 2011 roku. Następne będziemy mogli oglądać w sierpniu 2026 roku, jednak efekt nie będzie tak spektakularny, jak dziś, bo zaćmienie rozpocznie się po godzinie 19. Na całkowite zaćmienie Słońca widoczne z Polski będzie trzeba poczekać 120 lat. Do października 2135 roku.
KOMUNIKAT KOŃCOWY IV MIĘDZYNARODOWY XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
 
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie w dniach 06 – 08.03.2015r. organizował IV Międzynarodowy – XIV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. W turnieju wzięło udział: - 43 zespoły Turniej rozgrywano w 4 kategoriach: - Kategoria młodzik – rocznik 2000/2001 - Kategoria młodziczka – rocznik 2000/2001 - Kategoria dzieci – rocznik 2002/2003 / dziewczęta - Kategoria dzieci – rocznik 2002/2003 / chłopcy   ...więcej
KOMUNIKAT
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuję, że w dniu 26 marca 2015r. o godz. 12:00 (czwartek) na terenie Gminy Ulan-Majorat przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania (SWA) z głośnym użyciem syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający 1 minutę). Prosimy mieszkańców Gminy Ulan –Majorat o zachowanie spokoju.
Ankietowe badania rolne
 
W 2015 r, podobnie jak w latach poprzednich, na Lubelszczyźnie jak również w innych regionach Polski, w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone badania statystyczne w zakresie rolnictwa. Ich celem jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. pogłowia trzody chlewnej, powierzchni zasiewów itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki tych badań wykorzystywane są także do kształtowania polityki żywnościowej państwa, dlatego też ich jakość jest niezmiernie ważna. Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim przedstawia wykaz i terminy badań rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych jakie będą przeprowadzane w 2015r. na terenie Gminy Ulan-Majorat   ...więcej
IV M i ę d z y n a r o d o w y - XIV O g ó l n o p o l s k i T u r n i e j P i ł k i R ę c z n e j D z i e w c z ą t i C h ł o p c ó w
 
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Ulanie – Majoracie we współpracy z Zespołem Szkół w Ulanie-Majoracie organizuje w dniach 06 – 08.03.2015r. IV M i ę d z y n a r o d o w y - XIV O g ó l n o p o l s k i T u r n i e j P i ł k i R ę c z n e j D z i e w c z ą t i C h ł o p c ó w pod honorowym patronatem Starosty Radzyńskiego Lucjana Kotwicy i Wójta Gminy Ulan – Majorat Jarosława Koczkodaja .  ...więcej
Program turnieju
 
  ...więcej
Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego przedstawiamy wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.   ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 197
Następne >>